2. Varumärket LitenHund

Namnet ‘Liten Hund’ är varumärkesskyddat hos Patent- och Registreringsverket (PRV). Namnet, eller förväxlingsbara namn, får inte användas utan LitenHunds tillstånd. Överträdelse kan leda till ersättningsskyldighet.

Läs gärna mer om vad som gäller kring varumärkesskydd på PRV:s webbplats

Vid tveksamhet eller frågor kontakta oss gärna: info@litenhund.se