Får vi ta med hunden på restaurang?

tamedhundenFår vi ta med hunden på restaurang? Detta är något vi hundägare säkert många gånger funderat på och önskat få göra. Tänk så trevligt det skulle vara om det var tillåtet!!

I Sverige fanns det tidigare, innan inträdet i EU, en väldigt hård lagstiftning inom området. Då var det förbjudet att ta med djur till alla typer av livsmedelslokaler, enda undantaget var för ledarhundar.

Idag är reglerna annorlunda. Det är bland annat hygienlagstiftningen som numera styr när och i vilka sammanhang man får ta med sig hunden i offentliga miljöer. Reglerna ser idag likadana ut i Sverige som i EU i övrigt. Och de är tydliga på en viktig punkt.

Man får inte ha med sig djur i utrymmen där mat bereds, hanteras eller lagras, enligt Livsmedelsverket. Det innebär att hundar är helt förbjudna i kök eller där mat lagras/förvaras.

Intressant att känna till är att serveringsdelen på restauranger numera kan vara tillgängliga för hundar – under förutsättning att restaurangens ägare accepterar att du tar med din lilla hund. Det är alltså ägaren som avgör om det är ok eller inte. Detta gäller oavsett om det rör sig om en restaurang eller ett kafé eller om gästerna sitter inomhus eller utomhus.

Lagstiftning om förbud att ha hundar med i serveringsdelen på restaurangen är alltså borta i Sverige. Har det inneburit någon skillnad? Har restauranger öppnat för möjligheten att få ta med våra fyrbenta vänner?

Det är inte säkert att förändringen i lagstiftningen blivit känd här i Sverige. Fast vi idag faktiskt har samma regler som i exempelvis Frankrike och Spanien så är skillnaden och attityden till hundar väldigt olika. Här är rädslan att bryta mot reglerna stor inom restaurangnäringen. Rädslan för allergier likaså. Vi får hoppas det kan bli en större öppenhet i frågan i Sverige framöver. Att ta med en liten hund i en väska under bordet utgör normalt ingen störning för övriga gäster. Tyvärr har hundfrågan också lyfts fram som den värsta risken i allergisammanhang. Det finns ju redan idag många andra allergena ämnen på restauranger typ starka parfymer, rökdoft från gäster som precis varit ute och blossat samt nötter serverade.

Kanske är det möjligt att få fler restauranger att känna till att lagstiftningen har ändrats ? Kanske kan vi få möjlighet att ta med våra små fyrbenta vänner nästa gång vi går på restaurang? Det hade varit riktigt trevligt…

Länk till Livsmedelsverkets hemsida: Klicka här