1. Om LitenHund och vår filosofi

LitenHund etablerades 2005. Tanken med LitenHund var att informera om den lilla hundens behov och vad som krävs av dig som hundägare när du väljer att skaffa en liten hund.

Vi är själv hundägare och hundälskare. Vi vet vi hur viktigt det är att välja en hund vars temperament passar livssituation och familjens sammansättning. Detta för att kunna få ett bra samspel mellan hund och ägare. Därför ligger fokus på denna sida på hundens temperament och egenskaper snarare än på utseende och yttre attribut.

Vi har också konstaterat att allteftersom små hundar ökar i popularitet finns risk att den lilla hunden betraktas som en accessoir snarare än en hund – eller ännu värre – som en handelsvara.

Vi på LitenHund vill därför slå vakt om den lilla hundens rätt att vara hund. Vi vill också ge goda tips och idéer inför hundköp och för hundägandet. En liten hund ställer lite andra krav på sin ägare än en stor, men innebär i mångt och mycket samma ansvar som att ha en stor hund.

Vi hoppas med vår sida kunna informera och att öka kunskapen om hur det är att ha en liten hund. Vår vision är att hundägandet aldrig får bli en tillfällig nyck eller en modegrej – utan istället ges förutsättningar att bli ett långt och lyckligt samarbete mellan hundägare (människa) och hund.

Tack för att du besöker oss på LitenHund !