Borrelia, TBE, Erlichia

Om sjukdomar som sprids via fästingar

Borrelia är en sjukdom som kan drabba både hundar och människor. Det finns idag inget sätt att förebygga Borrelia. Symtomen kan variera, det krävs ett blodprov för att veta att det är Borrelia som hunden fått. Behandling sker med antibiotika.  Det tar ca 48 timmar innan borreliainfektionen överförs efter det att fästingen bitit sig fast.

TBE är en hjärnhinneinflammation som också kan drabba både hund och människa. Det finns idag möjlighet för människor att vaccinera sig mot TBE, detta är inte möjligt för hundar. TBE är en allvarlig sjukdom och ca 40 % av alla människor som drabbas av den får bestående men. Man vet från erfarenhet i andra länder att hundar kan avlida av sjukdomen, även om det inte är så vanligt här i Sverige. TBE sprids mest i vissa områden här i Sverige. En fästing som bär på TBE smittar direkt, bara någon minut efter det att den satt sig fast.

Erlichia är en sjukdom som ger människor feber, huvudvärk och ont i kroppen men som sen oftast försvinner av sig själv. För hundar är sjukdomen allvarligare. Det krävs alltid behandling med antibiotika för att hunden skall tillfriskna. Med blodprovstagning kan man kolla om hunden är smittad av Erlichia. Det tar 24-48 timmar innan Erlichia smittar från det att fästingen bitit sig fast.